Thiết bị cầm tay

Giá

BH

TT

Hình ảnh

  Bộ cấp dây ngoài kiểu pana

Liên hệ

3T

  Máy bấm kim Top, BARKER

Liên hệ

0

  Máy cắt plasma Jassic cut 40A

Liên hệ

12T

  Máy hàn Mig Shine 200A mini

Liên hệ

12T

  máy hàn que arc 200 mini

Liên hệ

12T

  Máy hàn Que MM A250 mini Boss

Liên hệ

12T

  Máy hàn Que MM A250 mini jasic

Liên hệ

12T

  Máy hàn Tig 200S Jasic

Liên hệ

12T

  Máy khò Talon 2000W

Liên hệ

7ngày

  Máy khoan Maktec MT 606

Liên hệ

12T

  Máy khoan pin Dewalt 24v có búa

Liên hệ

3T

  Máy mài góc Bose 100 mm

Liên hệ

12T

  Máy tẩy mối hàn Chunmei

Liên hệ

12T

  Máy vặt vít Joustmax 4.8V

Liên hệ

1T

  Motơ EU

Liên hệ

3T

  Motơ Pana

Liên hệ

3T

  Súng siết Bulon TOP 2 búa 1/2"

Liên hệ

1T

  Súng bắn bulon điện

Liên hệ

1T

  Súng thổi than TQ 800A 2m

Liên hệ

1T

  Thân súng thỏi than TQ 600-1000A

Liên hệ

1T